destination for luxury watch replicas.
high quality swiss https://replica-watches.to for sale online.

luxury watch replicas are designed for world travelers.

we supply cheap https://www.buyrolexreplicawatchess.com/ for women and men.
Trang chủWordpressXóa Widget WordPress trong trang quản lý giao diện

Xóa Widget WordPress trong trang quản lý giao diện

Tiếp theo phần xóa Widget, để tối ưu tin gọn những chức năng không sử dụng trong trang quản trị WordPress. Trong bài Xóa Widget WordPress trong bảng tin, mình đã hướng dẫn xóa ở bảng tin. Cách thực hiện cũng giống như bài trước. Chúng ta cũng tạo một hàm và móc nó vào action hook.  Mở file functions.php và tạo hàm remove_ng_widget().

// Hàm xóa widget trong trang giao diện
function remove_ng_widget () {
}
add_action('widgets_init', 'remove_ng_widget');

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng hàm unregister_widget() để hủy đăng ký Widget.

Các Widget mặt định:

 • WP_Widget_Pages
 • WP_Widget_Calendar
 • WP_Widget_Archives
 • WP_Widget_Links
 • WP_Widget_Media_Audio
 • WP_Widget_Media_Image
 • WP_Widget_Media_Video
 • WP_Widget_Meta
 • WP_Widget_Search
 • WP_Widget_Text
 • WP_Widget_Categories
 • WP_Widget_Recent_Posts
 • WP_Widget_Recent_Comments
 • WP_Widget_RSS
 • WP_Widget_Tag_Cloud
 • WP_Nav_Menu_Widget
 • WP_Widget_Custom_HTML

Sau đây mình sẽ xóa các Widget Link, Meta, Archives, RSS, Calendar. Những cái này mình ít sử dụng đến.

// Hàm xóa widget trong trang giao diện
function remove_ng_widget () { 
	unregister_widget('WP_Widget_Links');
	unregister_widget('WP_Widget_Meta');
	unregister_widget('WP_Widget_Archives');
	unregister_widget('WP_Widget_RSS');
	unregister_widget('WP_Widget_Calendar');
}
add_action('widgets_init', 'remove_ng_widget');

Ta được kết quả gọn gàn như sau

Xóa Widget
Từ khóa:Gửi phản hồi