destination for luxury watch replicas.
high quality swiss https://replica-watches.to for sale online.

luxury watch replicas are designed for world travelers.

we supply cheap https://www.buyrolexreplicawatchess.com/ for women and men.
Trang chủWordpressXóa Widget WordPress trong bảng tin (Dashboard)

Xóa Widget WordPress trong bảng tin (Dashboard)

Widget ban đầu được xây dựng một các đơn giản và dễ sử dụng. Nó giúp cho người sử dụng kiểm soát cấu trúc hiển thị trong chủ đề giao diện của WordPress. Khi nói đến Widget trong WordPress có thể mọi người sẽ nghĩ đến các Widget hiển thị ra ngoài website. Tuy nhiên trong phần quản trị wp-admin của WordPress dùng nhiều Widget, ví dụ trang bảng tin (Dashboard) trong hình sau:

Widget bảng tin WordPress

Nhiều widget được hiển thị ra, gây rối mắt, bạn có thể vào tùy chọn hiển thị để ẩn đi. Tuy nhiên các Widget ẩn này sẽ vẫn còn được tải cùng với website. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa đi Các Widget trong bảng tin không ít đến. Trong wp-admin sẽ không lưu cache, đây là phương pháp để loại bỏ widget giúp trang quản trị được tải nhanh hơn.

Các Widget mặt định:

 • Chào mừng (welcome), hiển thị thông báo hướng dẫn sử dụng WordPress.
 • Hoạt động (dashboard activity), những bài viết mới đăng trong website.
 • Tin nhanh (dashboard right now), thống kê thông tin trong hệ thống.
 • Tin tức và sự kiện về WordPress (dashboard primary), các thông tin về công đồng sử dụng WordPress.
 • Tin nháp (dashboard quick press), viết nhanh một bài viết.

Để thực hiện, bạn mở file functions.php tạo một hàm và móc hàm này vào trong action hook của WordPress có tên là wp_dashboard_setup.

// Hàm xóa widget trong bảng tin (dashboard)
function remove_dashboard_widgets () {
  
}
add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets');

Để xóa đi các widget chúng ta sẻ sử dụng hàm remove_meta_box, hàm này sẽ xóa đi các meta box đã được tạo ra.

function remove_dashboard_widgets () {
  remove_meta_box('dashboard_right_now','dashboard', 'normal'); // Xóa Widget thống kê
  remove_meta_box( 'dashboard_primary', 'dashboard', 'side' ); // Xóa Widget thông tin WordPress
  remove_meta_box( 'dashboard_quick_press', 'dashboard', 'side' ); // Xóa Widget tin nhanh
  remove_meta_box('dashboard_activity','dashboard', 'normal'); // Xóa Widget bài viết mới
  remove_action('welcome_panel','wp_welcome_panel'); // Xóa Widget chào mừng
}
add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets');

Đơn giản, gọn gàn và sạch sẽ.Gửi phản hồi